Categorieën
Algemene voorwaarden camper

Richtlijnen en algemene voorwaarden camperverhuur

RICHTLIJNEN

Hoe reserveren van de camper?

Een aanvraag voor reservatie kan enkel via het contactformulier op onze website www.op-trot-eu, telefonisch of per email via info@op-trot.eu en contact@op-trot.eu. Op Trot kijkt de beschikbaarheid na, en verbindt zich ertoe u binnen de 24 uur iets te laten weten.

Verhuur gebeurt na voorafgaandelijk persoonlijk contact met de huurder. Wij behouden ons het recht voor om niet te verhuren indien er geen vertrouwen is aangaande de goede bedoelingen en solvabiliteit van de kandidaat-huurder!

De reservatie is definitief van zodra u een bevestigingsmail van ons heeft ontvangen. Voor een reservatie dient er een voorschot betaald te worden van 50% van het totaalbedrag, per bankoverschrijving. Zonder voorschot is er geen reservatie.

Wat bij annulatie?

Een wijziging of annulatie van een gereserveerde periode dient de huurder per aangetekend schrijven en/of per email aan Op Trot te melden. Bij annulering is de huurder aan Op Trot de volgende bedragen verschuldigd:

 • tot 2 maanden voor de aanvang van de huurperiode: 30% van de huursom.
 • vanaf 1 dag maar niet langer dan 2 maanden voor de aanvang van de huurperiode: 90% van de huursom.
 • vanaf aanvangsdatum van de huurperiode: 100% van de huursom.

Plaats van verhuur, huurperiode, afhalen en inlevering

De camper vertrekt telkens vanuit het adres van Op Trot, zijnde Tolkamerstraat 19 te 3473 Waanrode, op het vooraf afgesproken uur. De camper wordt daar op het einde van de gehuurde periode terug afgeleverd, ten laatste om 10u00 op de afgesproken dag.

Voor uw vertrek, krijgt u van ons een uitgebreide instructie over het gebruik van de camper. De camper wordt voorzien van de nodige onderhoudsproducten, evenals gas. Meer gedetailleerde vindt u onder de algemene voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. De minimumleeftijd van de bestuurder/huurder is 23 jaar, en mag geen ontzetting tot sturen hebben opgelopen. Hij of zij dient in het bezit te zijn van een rijbewijs B. Voor vertrek wordt er een kopie van identiteitskaart en rijbewijs van de huurder gemaakt en in bewaring gehouden bij de verhuurder.
 2. Voor vertrek wordt er door beide partijen een huurcontract ondertekend, voorafgegaan door “voor gelezen en goedgekeurd”. De huurder(s) die worden vermeld in dit contract, zijn de enigen die de camper mogen besturen gedurende de huurperiode.
 3. De verhuur van de camper is voorbehouden aan bestuurders met domicilie in België, Nederland en Luxemburg.
 4. De camper is voorzien van de vereiste boorddocumenten, die in geen enkel geval van de camper mogen gescheiden worden. Bij vertrek wordt door beide partijen samen gecontroleerd of de boorddocumenten aanwezig zijn. Bij inbreuken op de wetgeving en de daaruit voortvloeiende kosten of boetes neemt de verhuurder geen enkele aansprakelijkheid op zich. Deze mogelijk kosten zijn voor rekening van de huurder. De huurder is tevens aansprakelijk voor schade door verlies van deze bijgeleverde boorddocumenten. 
 5. De verhuurder verbindt er zich toe de camper volledig in goede staat onderhouden en met voldoende brandstof en olie, evenals gas, in huur te geven. De camper voldoet aan alle technische kwalificaties zoals voorgeschreven. De huurder erkent het hierboven omschreven gehuurde goed, in goede staat van onderhoud te hebben ontvangen.
 6. De huurder zorgt ervoor dat het gehuurde goed in dezelfde staat ingeleverd en aan de verhuurder overhandigd wordt, evenals alle boorddocumenten, alsook alle losgekomen en/of afgebroken onderdelen (vb spiegel, nummerplaat,…).
 7. Gedurende de tijd dat de huurder over de camper beschikt, zijn alle kosten aan het gebruik van de camper, waaronder extra benzine, olie, stalling en bandenreparatie, voor de rekening van de huurder.
 8. De huurder vertrekt met een schone camper en met een volle tank en volle watertank.
 9. De huurder moet bij terugkomst de camper afleveren met een volle tank en watertank. Afvaltank en toilet moeten leeg en schoongemaakt zijn voor inlevering van de camper. De binnenkant van de camper wordt door Op Trot schoongemaakt en ontsmet na inlevering van de camper (eindschoonmaak). Voor deze eindschoonmaak wordt 65,00 EUR aangerekend.
 10. De buitenkant maakt Op Trot voor u schoon na uw terugkeer.
 11. Bij boekingen voor 1 week, is het aantal vrije kilometers 2000 km per week. Bij boekingen voor 1 weekend, is het aantal vrije kilometers 1000 km per weekend. Het maximum aantal vastgelegde kilometers mag overschreden worden, maar worden dan ook in rekening gebracht t.b.v. 0,25 EUR per kilometer.
  Bij vertrek wordt het aantal kilometers genoteerd. Dit werd gezamenlijk afgelezen door beide partijen, zoals de kilometerteller van de camper het aangeeft op het moment van vertrek. Door ondertekening van dit document verklaren de beide partijen deze kilometerstand als juist te aanvaarden.  
 12. Reizen naar bestemmingen buiten Europa zijn verboden. Contacteer ons als u twijfelt.
 13. Het eerder inleveren van het gehuurde goed geeft geen aanleiding tot terugbetaling van een gedeelte van de huur.
 14. Bij langer gebruik dan overeengekomen, gaat de huur automatisch door, en blijven de bepalingen van deze huurovereenkomst van kracht. Indien het gehuurde voertuig niet binnen die hierboven afgesproken periode bij de verhuurder is afgeleverd, is de huurder aan de verhuurder voor iedere dag dat het voertuig te laat werd teruggebracht, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, een boete van 60 EUR + extra huurtijd van het aantal dag(-en) verschuldigd.
 15. U dient 50% te betalen bij reservering, per bankoverschrijving. Het resterend bedrag dient voldaan te zijn uiterlijk 4 weken voor vertrek.
 16. De waarborg voor de camper is 1000,00 EUR, te storten per bankoverschrijving uiterlijk 2 weken voor vertrek. Het bankrekeningnummer wordt u bij bevestiging van reservatie door Op Trot bezorgd.
 17. Dieren vervoeren is niet toegelaten.
 18. Roken en frituren zijn in de camper niet toegelaten.
 19. Een annulerings- en/of reisverzekering is niet verplicht, maar we raden dit wel aan onze huurders aan.
 20. Al onze voertuigen beschikken over een polis “Burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden” volgens de geldende reglementering. Daarnaast beschikt de camper ook over een bijstandsovereenkomst.
 21. De camper is in omnium verzekerd. Bij schade, pech en ongeval dient de huurder onmiddellijk contact op te nemen met de verhuurder.
 22. De camper is inclusief huisraad voor het aantal personen dat in de campers kunnen slapen. Voor persoonlijk beddengoed en handdoeken dient de huurder zelf te zorgen.