Categorieën
Campaza

Anders Op Trot?

Omdat Op Trot staat voor ontdekken, beleven, proeven en genieten zetten we graag deze initiatieven in de kijker!

CAMPAZA

Campaza specialiseert zich in verkoop/verhuur van Tiny-Travelers, Teardrops en multifunctionele stoere caravans.

Contactgegevens:
Oude Tiensestraat 40 te 3473 Waanrode
info@campaza.be
0491/62 88 98
http://www.campaza.be

Categorieën
Picknick

Picknick

Op Trot werkt samen met de lokale ondernemers en producenten van straffe streekproducten. In elke uitgewerkte route zitten dan ook toffe café’s, ijs- en/of koffiezaken, restaurants en brasserieën die we u zeker willen aanraden.

Op Trot voorziet tevens de mogelijkheid om een hapje en drankje voor onderweg, mee te nemen. Indien u dit wenst, kan dit bij reservatie als surplus opgenomen worden. Reservatie van picknick enkel mogelijk ten laatste 5 werkdagen op voorhand!

Onze picknick wordt verzorgd door Fruit Van Hellemont.
Op evenementsdagen worden de extraatjes verzorgd door Bakkerij Melice en Frituur Jagershof te Waanrode.

Prijs:
STANDAARDPICKNICK:
– voor volwassenen: 18 EUR/persoon
– voor kinderen: 9 EUR/persoon

Categorieën
Geen categorie

Speciale gelegenheden

Op Trot viert verjaardagen en feestdagen zoals Pasen, Valentijntjesdag, moeder- en vaderdag,…. met u mee.

Benieuwd naar de speciale acties en evenementen? Houd dan zeker de website en facebookpagina in de gaten!

Categorieën
Algemene voorwaarden fietsen

Richtlijnen en algemene voorwaarden fietsverhuur

RICHTLIJNEN

Hoe reserveren van een elektrische fiets?

Een aanvraag voor reservatie kan enkel via het contactformulier op onze website www.op-trot-eu, telefonisch of per email via info@op-trot.eu en contact@op-trot.eu. Op Trot kijkt de beschikbaarheid na, en verbindt zich ertoe u binnen de 24 uur iets te laten weten.

De reservatie is definitief van zodra u een bevestigingsmail van ons heeft ontvangen. Voor een reservatie van meerdere dagen dient er een voorschot betaald te worden van 50% van het totaalbedrag. Zonder voorschot is er geen reservatie.

Een cadeaubon kan aangekocht worden op ligging locatie van Op Trot, Tolkamerstraat 19 te 3473 Waanrode. Deze dient onmiddellijk volledig betaald te worden.

Het verzilveren van de cadeaubon kan dan ook na bevestiging van reservatie.

Voor de wijziging en/of kosteloze annulatie van de gereserveerde datum,  gelden de voorwaarden conform de omschrijving onder de goed-weer-garantie.

Plaats van verhuur, huurperiode, afhalen en inlevering

De fietsen vertrekken telkens vanuit het adres van Op Trot, zijnde Tolkamerstraat 19 te 3473 Waanrode. Ze worden daar op het einde van de gehuurde periode terug afgeleverd, op het vooraf afgesproken uur.

Houd er rekening mee dat het overlopen en invullen van de huurovereenkomst, het passen van de helm en de uitleg over de routes een half uur tijd in beslag neemt, vooraleer u echt aan de route kan starten.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. De minimumleeftijd van de bestuurder/huurder is 12 jaar.
  De minimumleeftijd van de passagiers (opzit) is 3 jaar. Voor vertrek wordt er een kopie van identiteitskaart van de huurder gemaakt en in bewaring gehouden bij de verhuurder.
 2. De verhuur van de fietsen is voorbehouden aan bestuurders met domicilie in België, Nederland en Luxemburg.
 3. Kinderen vanaf 3 jaar mogen meerijden achterop in een kinderzitje, dat wordt voorzien door Op Trot. Het is uitdrukkelijk verboden om kinderen tussen de bestuurder en het stuur te laten staan of zitten tijdens het rijden. Bij een mogelijk ongeval of letsel zullen de kosten niet verhaald kunnen worden de aansprakelijkheidsverzekering (BA) van de verhuurder.
 4. Dieren vervoeren is ten allen tijde verboden.
 5. Beschermende kleding is niet verplicht, maar aan te raden voor zowel bestuurder als passagier. Dit met het oog op risico op (zware) verwondingen bij een ongeval of een kleine valpartij, of zonnebrand. Een zonnebril of zonnecrème dient door de huurder zelf voorzien te worden.
 6. Het dragen van een helm is verplicht. De verhuurder voorziet helmen met de vereiste CE-keuring. Deze zijn beschikbaar in volgende maten: XS/SM/L/XL. Bij inbreuk op eender welke wetgeving neemt de verhuurder geen enkele aansprakelijkheid op zich, en zijn mogelijke kosten dus voor rekening van de huurder.
 7. De door de verhuurder uitgewerkte routes zijn beperkt tot een aantal kilometers, af te leggen binnen een bepaald aantal uren. Het maximum aantal vastgelegde kilometers mag niet overschreden worden.
 8. Het eerder inleveren van het gehuurde goed geeft geen aanleiding tot terugbetaling van een gedeelte van de huur.
 9. Indien de fiets per dag is verhuurd, wordt een nieuwe daghuur in rekening gebracht indien de fiets niet voor het afgesproken einduur terug is gegeven aan de verhuurder.
 10. Bij langer gebruik dan overeengekomen, gaat de huur automatisch door, en blijven de bepalingen van deze huurovereenkomst van kracht. Indien het gehuurde voertuig niet binnen die hierboven afgesproken periode bij de verhuurder is afgeleverd, is de huurder aan de verhuurder voor iedere dag dat het voertuig te laat werd teruggebracht, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, een boete van 60 EUR + extra huurtijd van het aantal dag(-en) verschuldigd.
 11. De gehuurde fiets dient op dezelfde plaats ingeleverd te worden als de plaats van afhaling tenzij schriftelijk anders overeengekomen (B&B-routes).
 12. Bij inbreuken op de wetgeving en de daaruit voortvloeiende kosten of boetes neemt de verhuurder geen enkele aansprakelijkheid op zich. Deze mogelijke kosten zijn voor rekening van de huurder.
 13. De verhuurder verbindt er zich toe de fiets volledig in goede staat onderhouden in huur te geven. De fiets voldoet aan alle technische kwalificaties zoals voorgeschreven. De huurder erkent het hierboven hierboven omschreven gehuurde goed in goede staat van onderhoud te hebben ontvangen.
 14. De huurder zorgt ervoor dat het gehuurde goed in dezelfde staat ingeleverd en aan de verhuurder overhandigd wordt, evenals alle losgekomen en/of afgebroken onderdelen (vb lamp, bel,…).
 15. Gedurende de tijd dat de huurder over de fiets beschikt, zijn alle kosten aan het gebruik van de fiets, waaronder stalling en bandenreparatie, voor de rekening van de huurder.
 16. Indien er in de tijd dat de huurder over de fiets beschikt, schade is of zich een ongeval voordoet, dient de huurder de verhuurder onmiddellijk op de hoogte te stellen. Eventuele sleepkosten en transportkosten van de fiets zijn voor rekening van de huurder.
 17. Eventuele sleepkosten en transportkosten van de fiets zijn voor rekening van de huurder.
 18. Reparaties aan de fiets onderweg zijn niet toegelaten zonder (mondelinge én schriftelijke) toestemming van de verhuurder.
 19. Wat betreft de verzekeringen, gelden volgende bepalingen:
  19.1. De verhuurder verklaart een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA) te hebben afgesloten.
  19.2. Elke fiets is verzekerd op ligging risico Tolkamerstraat 19 te 3473 Waanrode (vertrek- en eindlocatie).
  19.3. De huurder blijft aansprakelijk voor alle schade aan de fiets, evenals verlies van de fiets, ook indien de schade hoger is dan de waarborg van 250,00 EUR.
  19.4. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade van bijrijder(s) of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor de door de BA-verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.
  19.5. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan de verhuurder mochten worden opgelegd terzake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder en/of bijrijder(s) gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in de verhouding tot de verhuurder en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
  19.6. Indien de huurder bewijst, dat de door de verhuurder verschuldigde bedragen een gevolg zijn van een defect van de fiets, dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huur, gelden de bepalingen onder 19.4 niet.
 20. Waarborg en verzekering eigen schade: de huurder verbindt zich ertoe een waarborg van 250,00 EUR per fiets in handen te stellen aan de verhuurder. De waarborg dient in contanten in borg gegeven te worden voor vertrek.
 21. De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst ten allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel de fiets door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.
 22. De huurder gedraagt zich gedurende de huurperiode van de fiets als een goede huisvader over het gehuurde goed. Strafbare alcoholintoxicatie is hierbij dus niet tolereerbaar.
 23. Voor vertrek verklaren beide partijen zich akkoord met de voorwaarden zoals hierboven beschreven. Een document wordt door beide partijen ondertekend, voorafgegaan door “VOOR GELEZEN EN GOEDGEKEURD”.
Categorieën
Cadeaubon

Cadeaubon

Wil je je vriend(in), collega, familielid en/of geliefde verrassen met een leuk geschenk? Dan is de cadeaubon van Op Trot iets voor jou!

Een cadeaubon kan aangekocht worden bij Op Trot, Tolkamerstraat 19 te 3473 Waanrode. Deze dient onmiddellijk volledig betaald te worden.

Het verzilveren van de cadeaubon kan dan ook na bevestiging van reservatie.

Voor de wijziging en/of kosteloze annulatie van de gereserveerde datum,  gelden de voorwaarden conform de omschrijving onder de goed-weer-garantie.

De waarde van jouw cadeaubon bepaal je zelf!

Categorieën
Goed-Weer-Garantie

Goed-Weer-Garantie

Als de weersomstandigheden niet mee zitten op de dag dat je gereserveerd hebt, kan je telefonisch of via mail kosteloos annuleren ten laatste 24 uur op voorhand. Dit wil zeggen dat uw annulatie ons moet bereiken ten laatste om 10u00 ’s morgens de dag voordien.

Uw reservatie wordt dan opgeschoven naar een vrij te kiezen andere datum. Deze verplaatsing dient eveneens per mail aangevraagd te worden, waarna Op Trot goedkeurt en bevestigt.

Categorieën
Algemene voorwaarden scooters

Richtlijnen en algemene voorwaarden scooterverhuur

RICHTLIJNEN

Hoe reserveren van een scooter Kymco Like 50cc?

Een aanvraag voor reservatie kan enkel via het contactformulier op onze website www.op-trot-eu, telefonisch of per email via info@op-trot.eu en contact@op-trot.eu. Op Trot kijkt de beschikbaarheid na, en verbindt zich ertoe u binnen de 24 uur iets te laten weten.

De reservatie is definitief van zodra u een bevestigingsmail van ons heeft ontvangen. Voor een reservatie van meerdere dagen dient er een voorschot betaald te worden van 50% van het totaalbedrag. Zonder voorschot is er geen reservatie.

Een cadeaubon kan aangekocht worden op ligging locatie van Op Trot, Tolkamerstraat 19 te 3473 Waanrode. Deze dient onmiddellijk volledig betaald te worden.

Het verzilveren van de cadeaubon kan dan ook na bevestiging van reservatie.

Voor de wijziging en/of kosteloze annulatie van de gereserveerde datum,  gelden de voorwaarden conform de omschrijving onder de goed-weer-garantie.

Plaats van verhuur, huurperiode, afhalen en inlevering

De scooters vertrekken telkens vanuit het adres van Op Trot, zijnde Tolkamerstraat 19 te 3473 Waanrode. Ze worden daar op het einde van de gehuurde periode terug afgeleverd, op het vooraf afgesproken uur.

Houd er rekening mee dat het overlopen en invullen van de huurovereenkomst, het passen van de helm, de uitleg over de route, de technische uitleg van de scooter en het overlopen van de boorddocumenten een half uur tijd in beslag neemt, vooraleer u echt aan de route kan starten.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. De minimumleeftijd van de bestuurder/huurder is 21 jaar. Hij of zij dient in het bezit te zijn van een rijbewijs B, A3 of AM. De minimumleeftijd van de passagiers (opzit) is 7 jaar. Voor vertrek wordt er een kopie van identiteitskaart en rijbewijs van de huurder gemaakt en in bewaring gehouden bij de verhuurder.
 2. De verhuur van de scooters is voorbehouden aan bestuurders met domicilie in België, Nederland en Luxemburg.
 3. Kinderen vanaf 7 jaar mogen meerijden achterop, waarbij ze moeten steunen op de voetjes die op elke scooter voorzien zijn. De scooters zijn ook uitgerust met een koffer en rugsteun. Het is uitdrukkelijk verboden om kinderen tussen de bestuurder en het stuur te laten staan of zitten tijdens het rijden. Bij een mogelijk ongeval of letsel zullen de kosten niet verhaald kunnen worden de aansprakelijkheidsverzekering (BA) van de verhuurder.
 4. Dieren vervoeren is ten allen tijde verboden.
 5. Beschermende kleding is niet verplicht, maar aan te raden voor zowel bestuurder als passagier. Dit met het oog op risico op (zware) verwondingen bij een ongeval of een kleine valpartij, of zonnebrand. Een zonnebril of zonnecrème dient door de huurder zelf voorzien te worden.
 6. Het dragen van een helm is verplicht. De verhuurder voorziet helmen met de vereiste CE-keuring. Deze zijn beschikbaar in volgende maten: XS/SM/L/XL. Bij inbreuk op eender welke wetgeving neemt de verhuurder geen enkele aansprakelijkheid op zich, en zijn mogelijke kosten dus voor rekening van de huurder.
 7. Bij vertrek wordt het aantal kilometers genoteerd. Dit werd gezamenlijk afgelezen door beide partijen, zoals de kilometerteller van de scooter het aangeeft op het moment van vertrek. Door ondertekening van dit document verklaren de beide partijen deze kilometerstand als juist te aanvaarden.  
 8. De door de verhuurder uitgewerkte routes zijn beperkt tot een aantal kilometers, af te leggen binnen een bepaald aantal uren. Het maximum aantal vastgelegde kilometers mag niet overschreden worden.
 9. Het eerder inleveren van het gehuurde goed geeft geen aanleiding tot terugbetaling van een gedeelte van de huur.
 10. Indien de scooter per dag is verhuurd, wordt een nieuwe daghuur in rekening gebracht indien het voertuig niet voor het afgesproken eindhuur terug is gegeven aan de verhuurder.
 11. Bij langer gebruik dan overeengekomen, gaat de huur automatisch door, en blijven de bepalingen van deze huurovereenkomst van kracht. Indien het gehuurde voertuig niet binnen die hierboven afgesproken periode bij de verhuurder is afgeleverd, is de huurder aan de verhuurder voor iedere dag dat het voertuig te laat werd teruggebracht, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, een boete van 60 EUR + extra huurtijd van het aantal dag(-en) verschuldigd.
 12. De gehuurde scooter dient op dezelfde plaats ingeleverd te worden als de plaats van afhaling tenzij schriftelijk anders overeengekomen (B&B-routes).
 13. Elke scooter is voorzien van de vereiste boorddocumenten, die in geen enkel geval van de scooter mogen gescheiden worden. Bij vertrek wordt door beide partijen samen gecontroleerd of de boorddocumenten aanwezig zijn. Bij inbreuken op de wetgeving en de daaruit voortvloeiende kosten of boetes neemt de verhuurder geen enkele aansprakelijkheid op zich. Deze mogelijke kosten zijn voor rekening van de huurder. De huurder is tevens aansprakelijk voor schade door verlies van deze bijgeleverde boorddocumenten. 
 14. De verhuurder verbindt er zich toe de scooter volledig in goede staat onderhouden en met voldoende brandstof en olie, in huur te geven. De scooter voldoet aan alle technische kwalificaties zoals voorgeschreven. De huurder erkent het hierboven hierboven omschreven gehuurde goed in goede staat van onderhoud te hebben ontvangen.
 15. De huurder zorgt ervoor dat het gehuurde goed in dezelfde staat ingeleverd en aan de verhuurder overhandigd wordt, evenals alle boorddocumenten, alsook alle losgekomen en/of afgebroken onderdelen (vb spiegel, nummerplaat,…).
 16. Gedurende de tijd dat de huurder over de scooter beschikt, zijn alle kosten aan het gebruik van de scooter, waaronder extra benzine, olie, stalling en bandenreparatie, voor de rekening van de huurder.
 17. Indien er in de tijd dat de huurder over de scooter beschikt, schade is of zich een ongeval voordoet, dient de huurder de verhuurder onmiddellijk op de hoogte te stellen. Eventuele sleepkosten en transportkosten van de scooter zijn voor rekening van de huurder.
 18. Eventuele sleepkosten en transportkosten van de scooter zijn voor rekening van de huurder.
 19. Reparaties aan de scooter onderweg zijn niet toegelaten zonder (mondelinge én schriftelijke) toestemming van de verhuurder.
 20. Wat betreft de verzekeringen, gelden volgende bepalingen:
  19.1. De verhuurder verklaart een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA) te hebben afgesloten.
  19.2. Elke scooter is verzeker op ligging risico Tolkamerstraat 19 te 3473 Waanrode (vertrek- en eindlocatie).
  19.3. De huurder blijft aansprakelijk voor alle schade aan de scooter, evenals verlies van de scooter, ook indien de schade hoger is dan de waarborg van 250,00 EUR.
  19.4. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade van bijrijder(s) of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor de door de BA-verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.
  19.5. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan de verhuurder mochten worden opgelegd terzake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder en/of bijrijder(s) gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in de verhouding tot de verhuurder en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
  19.6. Indien de huurder bewijst, dat de door de verhuurder verschuldigde bedragen een gevolg zijn van een defect van de Vespa, dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huur, gelden de bepalingen onder 19.4 niet.
 21. Waarborg en verzekering eigen schade: de huurder verbindt zich ertoe een waarborg van 250,00 EUR per scooter in handen te stellen aan de verhuurder. De waarborg dient in contanten in borg gegeven te worden voor vertrek.
 22. De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst ten allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel de scooter door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.
 23. De huurder gedraagt zich gedurende de huurperiode van de scooter als een goede huisvader over het gehuurde goed. Strafbare alcoholintoxicatie is hierbij dus niet tolereerbaar.
 24. Voor vertrek verklaren beide partijen zich akkoord met de voorwaarden zoals hierboven beschreven. Een document wordt door beide partijen ondertekend, voorafgegaan door “VOOR GELEZEN EN GOEDGEKEURD”.
Categorieën
Over ons

Kenneth Neggers

Al vele jaren speelde het door mijn hoofd om op zelfstandige basis aan mensen iets aan te bieden, waarbij de klemtoon ligt op rust, eenvoud, natuur en ontspanning. Dit in een kleinschalig, familiair en uniek kader.

Sinds 2008 woon ik met mijn vrouw Katrien en kinderen Malin en Kellan in het prachtige, landelijke Waanrode. We proberen van het leven te genieten, waarbij een lekker hapje en drankje op tijd en stond erbij hoort. Geboren in de drukke stad Mechelen was het Hageland voor mij een verademing. Ik heb aan den lijve ondervonden wat de natuur met een mens kan doen.

Met Op Trot wil ik een uniek concept aanbieden, waarbij samenwerking met lokale ondernemers en B&B’s een must is. Daarnaast wil ik spel en amusement combineren met scooter- en fietsverhuur.
Ik wil jou als persoon de kans geven om zelf je pakketje samen te stellen om er een onvergetelijke dag van te maken!

Ik kijk ernaaruit om jou te mogen ontmoeten!

Kenneth

Categorieën
De sabotage van de basiliek (volledige dag)

Mysteriespel 1: De sabotage

“De sabotage van de basiliek” brengt ons terug naar de 17de eeuw. Albrecht van Oostenrijk en Isabella van Spanje staan aan het hoofd van de Zuidelijke Nederlanden. De bouw van de kerk van Scherpenheuvel (die pas vele jaren later werd verheven tot basiliek) is op dit moment ongeveer een jaar bezig.  Isabella krijgt echter alarmerend nieuws: een sabotage is op til. Het lijkt slechts een kwestie van tijd.

Jullie krijgen de opdracht om op onderzoek uit te gaan en de saboteur te ontmaskeren, vooraleer het te laat is.

Dit spel is te reserveren in combinatie met scooterverhuur (zie prijslijst verder op website).
Prijs voor dit spel: 15,00 EUR per persoon

Categorieën
Proeven

Straffe Streek

Heb je zin in een rondleiding of degustatie van lekkere wijnen, bieren, koffie, likeuren? Ben je meer een zoetekauw en spreken speculaas, taartjes of andere lekkere Hagelandse specialiteiten je meer aan ? Of verkies je mosterd, escargots of honing?

Het Hageland heeft bovendien qua kunst en cultuur ook heel wat in de kijker staan. Zin om het atelier van een kunstenaar te ontdekken, of de geschiedenis en cultuur te leren kennen in een plaatselijk museum?

Op Trot werkt samen met heel wat lokale ondernemers o.a. bierbrouwers, wijnboeren, bakkers, kunstenaars, … Met de scooter of fiets kan je tot daar rijden en aansluiten op een geleid bezoek, een proeverij of een combinatie van beiden.

Ontdek, proef, en snuif cultuur op! Op Trot biedt jou een assortiment aan, waaruit je een keuze kunt maken. Wil je dit nog koppelen met een overnachting in een landelijke Hagelandse Bed & Breakfast? Ook dat is mogelijk! Kijk verder op onze website.

Jij kiest, Op Trot regelt alles voor jou en bouwt het in jouw route op de scooter of fiets in. Maak er een dag (of enkele dagen) van om nooit te meer te vergeten!